Nota - Pengenalan Konsep Pecahan


Pecahan

Pecahan ialah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan atau sekumpulan benda. Pecahan terdiri daripada:

i)   Pecahan Biasa
ii)  Pecahan Wajar
iii) Pecahan Tak Wajar
iv) Pecahan Setara

Apa itu pecahan biasa?
Pecahan biasa ialah satu nombor nisbah yang ditulis dengan satu pengangka.


Apa itu pecahan wajar?

Pecahan wajar ialah nilai pengangka kurang daripada nilai penyebut yang menjadikan nilai keseluruhan pecahan kurang daripada 1.Apa itu pecahan tak wajar?
Pecahan tak wajar ialah nilai pengangka lebih besar atau sama daripada nilai penyebut.
Apa itu pecahan setara?
Pecahan setara ialah pecahan-pecahan yang mempunyai nilai yang sama.Pecahan setara bagi sesuatu pecahan boleh dicari dengan mendarabkan kedua-dua pengangka dan penyebut pecahan tersebut dengan satu nombor bulat yang sama.Dua pecahan yang setara mempunyai hasil darab silang pengangkadan penyebut yang sama.


PECAHAN - Mengenal Konsep Pecahan


Apa Itu Pecahan?

Apakah itu pecahan (fraction) ? Apa yang anda faham mengenai pecahan? Berikut ialah alat bantuan grafik yang mungkin dapat membantu anda memahami maksud pecahan secara asas.


disebut sebagai dua per tiga (dua bahagian daripada tiga)

1 comment:

  1. Please use numbers to show the different types of fractions

    ReplyDelete